18:49 17.8.2009 fujara - Jozef Svoren Jozef Svoreň J.Svoreň - fujary


Hlavná
Jozef Svoreň
Fujarky
Pistalky
Vyroba
Galeria
Odkazy
Rank SK
Na tejto stránke ponúkam píšťalky a fujary ,ktoré robím od roku 1973.
Na zbobenie fujár používa väčšina výrobcov vlastné, charakteristické zdobenie, niektorí
zase odpozerané od iných výrobcov.
Fujary bývajú zdobené, ako je vidieť napríklad tu, niekedy sú fujary iba lakované, alebo
morené a lakované. Iní používajú rezaný vzor, alebo hlboký rez, jednoduchý, prípadne dvojitý.

Ja používam na ich vyzdobenie ornamenty, ktoré mi kreslil známy výrobca fujár, dnes už nebohý
Peter Paciga z Vígľaša, môj ujček.

Stránka založená:28.9.2008
J.Svoren / no mail